__________________________________________________________________

LGD "Beskid Gorlicki" finalizuje prace związane z opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. 

 
W związku z tym serdecznie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek im podległych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców do udziału w spotkaniu podsumowującym prowadzone konsultacje społeczne.

 
Spotkanie odbędzie się w dniu 23.05.2023 r., (tj. wtorek), w godz. 13:00 - 16:00 w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice (Sala posiedzeń nr 104).


Program spotkania:

- określenie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD

- określenie proponowanych celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych polegających na osiągnięciu określonych rezultatów w oparciu o główne cechy podejścia LEADER

- określenie planowanych działań (przedsięwzięć)

- określenie grup docelowych

- określenie grup defaworyzowanych - tj. grup osób w niekorzystnej sytuacji

- konsultacje propozycji systemu zarządzania, monitorowania i ewaluacji strategii

- konsultacje planu finansowego LSR.

 

Zachęcamy do udziału w spotkaniu!

 

Zaproszenie - plakat