Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”(LGD) powstało w 2006 roku  i w głównej mierze zajmuje się realizacją projektów
w ramach podejścia LEADER na obszarach Gmin Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Moszczenica, Ropa, Sękowa, Uście Gorlickie.

W latach 2007-2008 realizowaliśmy zadania zawarte w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Powiatu Gorlickiego.
W latach 2009-2015 wdrażaliśmy zadania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013, natomiast od roku 2016 wdrażamy zadania zawarte w LSR w ramach PROW na lata 2014-2020.

W dniu 9 czerwca 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie została podpisana umowa na wsparcie przygotowawcze, w ramach którego zostanie opracowana strategia
w ramach PROW 2021-2027. LGD uzyskało 74 tyś. zł na realizację niezbędnych działań związanych z procesem przygotowania LSR na lata 2023-2027. Realizacja nowej LSR będzie finansowana z dwóch źródeł: Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 oraz Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Małopolski.

Niniejsza strona internetowa powstała w celu informowania o konsultacjach społecznych służących opracowaniu LSR, które będą prowadzone za pomocą zróżnicowanych środków komunikacji.

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces przygotowywania LSR na lata 2023 – 2027.